Verhuisd!

maart 2018

Na bijna 20 jaar in de Oude Molstraat zijn we verhuisd naar het Spaarneplein. Het voormalige hoofdkantoor van de Post, Checque en Girodienst is een monumentaal gebouw met een indrukwekkend trappenhuis. In dit gebouw zetelt de New World Campus, een bonte verzameling bedrijven die ambities delen voor een duurzame "new world", http://www.newworldcampus.nl/. Ons telefoon en postadres blijft onveranderd.

Gezond en gelukkig 2018!

januari 2018

Presentatie en alternatief plan Slemdal, Oslo

november 2017

Op uitnodiging van INTBAU Scandinavia gaf Peter Drijver op 22 november jl een presentatie in Oslo van het werk van Scala in bestaand verstedelijkend gebied. Dit naar aanleiding van het groeiende verzet van burgerciomité's tegen planloze speculatieve verdichting die ten koste gaat van tuinen en groen. Architect AArne Sødal en SCALA presenteerden een alternatieve verstedelijkeingsstrategie rond het treinstation van Slemdal. In de zaal met ongeveer 110 vertegenwoordigers van bewonerscomité's werd dit alternatief met applaus ontvangen.