Presentatie en alternatief plan Slemdal, Oslo

november 2017

Op uitnodiging van INTBAU Scandinavia gaf Peter Drijver op 22 november jl een presentatie in Oslo van het werk van Scala in bestaand verstedelijkend gebied. Dit naar aanleiding van het groeiende verzet van burgerciomité's tegen planloze speculatieve verdichting die ten koste gaat van tuinen en groen. Architect AArne Sødal en SCALA presenteerden een alternatieve verstedelijkeingsstrategie rond het treinstation van Slemdal. In de zaal met ongeveer 110 vertegenwoordigers van bewonerscomité's werd dit alternatief met applaus ontvangen.

Grote belangstelling op informatie-avond in Puttershoek

november 2017

Er was grote belangstelling voor het nieuwbouwproject in Puttershoek. Ter plaatse van het oude stoomgemaal "'t Hooft van Benthuizen" ontwierp Scala 4 woningen. Mieke Bosse: " We kiezen voor een reconstructie. In het geheugen van veel mensen staat dit gebouw er nog steeds. We maken een ontwerp met een identieke massa en gevelopbouw. Dat zijn de meest karakteristieke eigenschappen". Meer info klik hier .

Nieuw Vennep appartementen op hoogte

november 2017

Aannemer Thunissen maakt vaart met de bouw van de 104 woningen in het sorpscentrum van Nieuw Vennep. Na de bewerkelijker skeletten van de appartementenblokken aan het grote marktplein volgen de eengezinswoningen in de straat hier direct achter.